---Súhrne správy VO---

Súhrnná správa 2Q2020 v zmysle § 117 odst. 6 zákona 343/2015 Z.z.

súhrnná správa 1Q2020 v zmysle §10 odst. 10 a 11 zákona 343/2015 Z.z.

súhrnná správa 1Q2020 v zmysle §117 odst. 6 zákona 343/2015 Z.z.

súhrnná správa  4Q2019 v zmysle §10 odst. 10 a 11 zákona 343/2015

súhrnná správa  4Q2019  v zmysle § 117 odst.6 zákona 343/2015

súhrnná správa 3Q2019 v zmysle § 10 odst. 10 a 11 zákona  343/2015

súhrnná správa  3Q2019 v zmysle  § 117 odst. 6 zákona 343/2015.

súhrnná správa 2Q2019 v zmysle §10 odst. 10 a 11 zákona  343/2015

súhrnná správa  2Q2019 v zmysle  § 117 odst.6 zákona 343/2015

Súhrna správa 1Q2019 od 1000€.pdf

Súhrna správa 1Q2019 od 5000 §117.pdf

Súhrna správa 1Q2019 od 5000€ §109.pdf

Súhrna správa 4Q 2018.pdf

Súhrna správa 2Q 2018.pdf

Súhrna správa 1Q 2018.pdf

Súhrna správa 4Q 2017.pdf

Súhrná správa 3Q2017.pdf

Súhrná správa 2Q2017.pdf

Súhrná správa 1Q2017.pdf

Súhrná správa 3Q2016.pdf