ARCUS

Projekt reminiscenčných stretnutí

Projekt reminiscenčných stretnutí do ktorého sa zapojilo aj naše zariadenie je organizovaný v rámci medzinárodného projektu “Remembering Yesterday Caring Today Training”, ktorý je zameraný na oboznámenie sa s metódou reminiscencie v starostlivosti o ľudí s demenciou a ich opatrovateľov. Reminiscencia ako aktivita - vybavovanie a pripomínanie si udalostí zo svojho života (potichu alebo nahlas) v každodenných činnostiach, napríklad pri spoločnom sa stretávaní, či už v rodine alebo v zariadení pri skupinových aktivitách, pri pracovných činnostiach, pri záujmových činnostiach alebo rôznych oslavách, prezeranie fotografií a rodinných albumov. V tomto prípade reminiscencia vystupuje ako neodmysliteľný prvok každodennej starostlivosti o seniora.

Do tohto projektu bolo zapojených sedem klientov nášho zariadenia spolu so svojimi príbuznými, ktorým sa rada šiestich stretnutí veľmi páčila. Posledné stretnutie na ktorom vznikol finálny výsledok zaznamenávajú nasledovné fotografie.