ARCUS

ŠPORTOVÉ HRY KLIENTOV ZARIADENÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

              
Stalo sa už tradíciou, že zariadenie sociálnych služieb HARMONIA Strážske organizuje športové hry pre  klientov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Aj tento už IV. ročník športových hier, ktorý sa uskutočnil 26.8.2015, sa niesol v duchu športového nasadenia, férovosti, radosti zo súťaženia a spoločného stretnutia. počasie športovcom aj tohto roku prialo a tak športovali v areáli Mestského futbalového štadióna v Strážskom. Po úvodnom príhovore a zložení sľubu športovcov zahájila športové hry riaditeľka zariadenia Harmonia p. Ing. Dunajová. Zariadenie ARCUS- ŠZ a ZpS  reprezentovali v športovom zápolení p. Kaliáš, p. Kmec a p. Franko. Trojčlenné družstvá z každého zariadenia súťažili medzi sebou v duchu "fair play" v šiestich disciplínach a to zábavnej štafete, hode na cieľ granátom, v skladaní puzzle, kope do bránky, loveniu loptičiek z bazéna a tradičnom preťahovaní lanom. Po ukončení poslednej disciplíny na všetkých čakalo občerstvenie v podobe chutného guľáša, po ktorom  sa už všetci tešili na záverečné vyhodnotenie a odovzdávanie cien. Všetci súťažiaci podali výborní výkon a preto boli aj všetci odmenení.
V tvrdej konkurencii oveľa mladších a silnejších súperov obsadili naši seniori 7 miesto zo 14 súťažných tímov. Po záverečnom vyhodnotení na všetkých čakalo prekvapenie v podobe úkážky práce policajtov s cvičeným psoma ukážka hasičského zásahu.  Cieľom podujatia bolo motto: „Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa“  a náš súťažný tím ukázal, že aj seniori majú dostatok síl a nepatria do starého železa. Športu zdar!