ARCUS

PREDNÁŠKA O OSTEOPORÓZE

          

    Dňa 9.10. 2015 sa v našom zariadení uskutočnila odborná prednáška na tému „ Osteoporóza“ so  zástupkyňou Úradu regionálneho zdravotníctva.
Prednáška zahŕňala opis choroby a jej prejavy. Prednášajúca vysvetlila, že osteoporóza je ochorenie látkovej výmeny kostného tkaniva, ktoré sa prejavuje ubúdaním množstva kostnej hmoty a  poruchami mikroarchitektúry kostí. Zúčastnených prijímateľov sociálnej služby veľmi zaujala  prevencia osteoporózy a  zlepšenie kvality osteoporotických klientov. V záverečnej častiboli seniorom predvedené ukážky niekoľkých cvikov na posilnenie a uvoľnenie svalstva, pomocou ktorých sa mali možnosť dozvedieť ako spevniť svalový korzet a takto predísť pádom. Zároveň si mohli predvedené cviky aj sami zacvičiť.
     Táto beseda sa prítomným seniorom veľmi páčila a bola prínosom množstvom užitočných rád, ktoré sa týkajú prevencie a liečby tohto ochorenia.