ARCUS

OSLAVY ŽIVOTNÝCH JUBILEÍ

            Oslavy jubilantov organizujeme v našom zariadení pravidelne, každý štvrťrok, aby sme zablahoželali klientom, ktorí oslavovali svoje životné jubileá. Úsmevy na tvárach oslávencov a veselú náladu  vykúzlili svojim hudobným vstupom p. Erika Malinová - klavírny doprovod  a žiaci ZUŠ M. Hemerkovej v Košiciach - Janka Kormanová –               spev a hra na husliach a Ján Gofus - spev. Po slávnostnej časti pokračovalo stretnutie príjemným  posedením pri občerstvení. Každý oslávenec si odniesol darček v podobe kvietka, dezertu a blahoželania.