ARCUS

KATARÍNSKA ZÁBAVA

Naša zábava na svätú Katarínu bola realizovaná v spolupráci so samosprávnym výborom obyvateľov a sociálneho úseku dňa 25.11.2015. Na túto slávnosť prijal pozvanie aj starosta mestskej časti Košice – Juh,  pán JUDr. Jaroslav Hlinka, čomu sme sa veľmi potešili. Pán starosta zagratuloval a obdaril kvietkom oslávenkyne mena Alžbeta, Cecília a Katarína, ktoré máme v zariadení. Spevácky zbor nášho zariadenia nám vytvoril príjemnú atmosféru svojím vystúpením, navnadil ostatných obyvateľov, aby sa k nim pridali svojim spevom. Pri chutnom občerstvení a dobrej nálade sme si spoločne aj zatancovali a poniektorí nadviazali nové priateľstvá. Prežili sme spolu krásne Katarínske popoludnie.