ARCUS

PRÍBEHY OBYČAJNÉHO ŠIALENSTVA

     

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sa dňa 28.11.2015 seniori zariadenia ARCUS zúčastnili divadelného predstavenia „Príbehy obyčajného šialenstva“ v Štátnom divadle v Košiciach. Príbehy predstavujú komédiu zo súčasnosti, ktorá znejasňuje hranice medzi normou a deviáciou, kedy zdanlivá normálnosť je často iba maskou skrytého šialenstva. Predstavenie sa konalo pod záštitou poslankyne Európskeho parlamentu p. Moniky Smolkovej, za čo jej v mene seniorov srdečne ďakujeme.