ARCUS

MIKULÁŠSKE POSEDENIE

     

            Posledný mesiac v roku  December  sa už tradične nesie v znamení malých i veľkých prekvapení.  Na Svätého Mikuláša sa rozdáva predovšetkým štedrosť a radosť.  Veru, ani tento rok  Mikuláš nezabudol na našich seniorov  v Arcuse a navštívil ich  4.12.2015. Prišiel so  svojimi pomocníkmi anjelom a čerticou. Každému odovzdal  mikulášsky balíček a krásne maľované perníky.IMG_7634
            Svojim krásnym vystúpením a  programom seniorov potešili deti zo ZŠ Mateja Lechkého v Košiciach, deti zo zariadenia DORKA a spevácky súbor NÁDEJ. Všetci účinkujúci si pripravili pre našich prijímateľov sociálnej služby krásne pesničky a tanečné choreografie. Program sa všetkým veľmi páčil, posedeli si spolu aj so svojimi blízkymi pri sladkom občerstvení, počúvali vianočné pesničky a vďaka príjemnej atmosfére sa im z tohto posedenia ani odísť nechcelo.