ARCUS

VALENTÍNSKA ZÁBAVA

V spolupráci s primátorom mesta Košice  Richardom Rašim a  Radou seniorov mesta Košice sa dňa 5. februára 2016 v popoludňajších hodinách v budove ALFA v  Kulturparku uskutočnila  Valentínska zábava. Seniori speváckych skupín zo zariadení sociálnych služieb ARCUS - ŠZ a ZpS, VIA LUX Barca a Strediska sociálnej pomoci na Garbiarskej ul. si pre svojich rovesníkov pripravili a prezentovali krátke  spevácke vystúpenia. Do spevu a tanca hrala skupina  J. Olajoša a nechýbala ani chutná večera a občerstvenie. Piatkové popoludnie tak prijímatelia sociálnej služby strávili príjemne a veselo a unavení tancom, spevom sa  vrátili v podvečerných hodinách späť do zariadenia.