ARCUS

NÁVŠTEVA FILHARMÓNIE

Dňa 24.2.2016 sme sa zúčastnili verejnej generálky večerného koncertu Tajomnstvá Rýna v Štátnej filharmónii Košice. Po koncerte sme sa za krásneho slnečného dňa prešli do nášho zariadenia plní umeleckého zážitku, ktorý sme nadobudli Weberovým koncertom pre klarinet, Predohrou k opere: Knieža Igor a Schumannovou Symfóniou č.3