ARCUS

BESEDA – Psychologické aspekty starnutia, prevencia úrazov a očkovanie

Dňa 29. 02. 2016 sa v našom zariadení uskutočnila beseda pod názvom Psychologické aspekty starnutia, prevencia úrazov a očkovanie pod vedením RNDr. Evy Schnitzerovej. Prednášajúca nás najprv oboznámila so základnými pojmami starnutia a staroby vychádzajúcich už z názvu besedy. Vysvetlila nám hlavne základné aspekty týkajúce sa starnutia. Užitočné boli pre nás najmä informácie ako predchádzať jednotlivým ochoreniam, ktoré sa v starobe najčastejšie vyskytujú a ako si udržať zdravý životný štýl. Záverečnú časťou prednášky bola téma o pádoch a ich následných úrazov, kde nám prednášajúca uviedla užitočné inštrukcie ako im predchádzať. Beseda všetkých veľmi obohatila o nové informácie a bola prínosom množstvom užitočných rád  pre našich seniorov.