ARCUS

MEDZINÁRODNÝ   DEŇ  ŽIEN

 

Žena je slovo, ktoré skrýva v sebe čarokrásu, duchaplnosť i zmyselnosť. Bez žien by bol svet pustý ako lúka bez kvetov, ako nočná obloha bez hviezd či ako srdce bez lásky.
Aj keď o tom muži často nehovoria, uvedomujú si, že bez žien by život vyzeral úplne inak. Žena vytvára teplo domova, stará sa o tisíce maličkostí, na ktoré prídu až keď pár dní  žena nie je doma. Je matkou detí, oporou keď majú  pocit, že je toho na nich priveľa. Zvláda oveľa viac ako muži a nesťažuje sa. A ešte stihne aj dobre vyzerať. Ženy sú tiež výborné kamarátky, majú pochopenie a úplne iný pohľad na veci, všímajú si zdanlivé maličkosti, ktoré mužom občas uniknú. Majú zmysel pre poriadok a sú zodpovedné. Žena má silu, ktorou dokáže ohromiť muža. Prináša šťastie, lásku a myšlienky, usmieva sa, keď sa cíti dobre aj zle. Spieva, keď je jej do plaču, plače, keď je šťastná a smeje sa, keď je vystrašená. Bojuje za to, v čo verí. Obetuje sa pre šťastie svojej rodiny. Zoberie svojho priateľa k doktorovi ak sa obáva o jeho zdravie. Jej láska je neobmedzená. Plače, keď jej deti víťazia. Je šťastná, keď sa jej priateľom darí. Má radosť, keď sa dozvie o svadbe, alebo o narodení dieťaťa. Jej srdce je zlomené, keď niekto z jej príbuzných alebo priateľov zomrie. Vždy však nájde silu vyrovnať sa s tým a žiť ďalej. Iba ona vie, že bozk a objatie môže vyliečiť zlomené srdce.
JE NA NEJ IBA JEDINÁ ZLÁ VEC. ZABÚDA, AKÚ VEĽKÚ MÁ HODNOTU A AKO VEĽA PRE OSTATNÝCH ZNAMENÁ...
V zariadení ARCUS sme naše prijímateľky sociálnej služby potešili kyticou piesni, básni a tancov, ktoré pre nich uvili  deti materskej školy sv. Košických mučeníkov v Košiciach, Miroslav Kolbašský – moderátor, herec Štátneho divadla v KE,  deti detského folklórneho súboru HANIČKA a samozrejme nechýbal ani spevácky zbor nášho zariadenia. Každej žene v zariadení osobne zablahoželal a odovzdal kvet k ich sviatku p. riaditeľ.