ARCUS

TÝŽDEŇ   MOZGU

            V týždni od 14. do 20. marca 2016 sa na viacerých miestach Slovenska uskutočnili prednášky, prezentácie, tréningy pamäti, besedy či dni otvorených dverí. Hlavnou témou bol samozrejme mozog, jeho výkonnosť, fungovanie, mozgové ochorenia a spôsoby ich prevencie, fungovanie či zlyhávanie pamäti.
V našom zariadení 14. 3. 2016 sa uskutočnil v poradí už štvrtý ročník odbornej prednášky a aktivity, ktorá bola zameraná na precvičovanie si svojej pamäte. Uskutočnila sa pod záštitou Strednej zdravotníckej školy na Kukučínovej ul. v Košiciach. So študentmi SZŠ strávili prijímatelia sociálnej služby zariadenia pre seniorov príjemné dopoludnie. Druhá časť nášho stretnutia sa niesla v duchu praktických cvičení zameraných na tréning pamäti, v ktorej sme účastníkom ponúkli cvičenia, ktoré so záujmom vypracovali. Samostatné kvízy boli zamerané na tréning pamäti, koncentrácie a pozornosti. Druhá aktivita 18.3.2016 bola pre seniorov Špecializovaného zariadenia v spolupráci s lektorkou Mgr. Dana Petrufová - LUDANA vzdelávanie dospelých  pod názvom: Pohyblivé spomienky. Seniori precvičovali svoju pamäť  zážitkovou pohybovou aktivitou s prvkami reminiscencie a s využitím psychomotorických pomôcok. Toto dopoludnie sa im veľmi páčilo, radi si ho zopakujú a už teraz sa tešia na najbližšie stretnutie. Každý prijímateľ sociálnej služby na záver dostal Osvedčenie o absolvovaní tréningu pamäti.