ARCUS

Koncert p. Karola Rosenbergera

" V živote Ťa nemôžu sklamať len viera, láska a hudba. Môžu Ťa len posilniť, viesť životom a robiť lepším."


Pri príležitosti Európskeho roku aktívneho starnutia a solidarity vystúpil v našom zariadení v rámci projektu „Potešme inakšie výnimočných“ bývalý dlhoročný zborový spevák pán Karol Rosenberg. Svojím nádherným spevom potešil a zabavil dňa 25. apríla 2013 nielen Prijímateľov sociálnej služby nášho zariadenia, ale aj samotných zamestnancov zariadenia. Spolu s ním sme si zaspomínali na spevácke legendy a známe piesne Waldemara Matušku, Karla Gotta, Franka Sinatru a ďalších.