ARCUS

NÁVŠTEVA  TRHU  TRADIČNÝCH  REMESIEL


Dňa 6. mája  sme sa spolu s našimi seniormi vybrali na Trh tradičných remesiel, ktoré sa uskutočnili v rámci Dní mesta Košíc. Na Hlavnej ulici remeselníci prezentovali svoju ľudovú a umeleckú tvorbu. Na Slovensku boli oddávna rozšírené remeslá zaoberajúce sa spracovaním ľahko dostupného materiálu – dreva (dlabanie, debnárstvo, štiepanie, tokárstvo alebo rezbárstvo), hliny (hrnčiarstvo), skla (sklárstvo, maľba na skle), kovu (drotárstvo, šperkárstvo, kováčstvo), kože (kožušníci, remeniari), tkanín a prírodných pletív. Tradičné remeslá sa dnes praktizujú v rámci voľného času a populárne sú hlavne „drobnejšie“ výrobky ako napríklad šperky, výzdoby, kraslice, vianočné ozdoby a podobné.  Priamo na mieste sme mali možnosť vidieť výrobu niektorých výrobkov, či už tvorbu jednoduchých šperkov, drevených varešiek, výrobu prútených košíkov. Návštevou týchto trhov sme si pripomenuli kultúrneho dedičstvo našich predkov spojené s príjemnou prechádzkou mesta a s novými zážitkami sme sa vrátili do zariadenia.