ARCUS

KONCERT  DYCHOVÉHO ORCHESTRA  Z  FÍNSKA


V nedeľu  8. mája 2016 prežili prijímatelia sociálnych služieb v zariadení ARCUS krásne (hoci trochu upršané) popoludnie. Dátum  8. máj  je významným sviatkom a to hneď dvojakým. Po prvé je to sviatok víťazstva nad fašizmom, po druhé Deň matiek. A práve pri tejto príležitosti sa na pôde zariadenia uskutočnil koncert dychového orchestra  SUUPOHJAN  PUHALLINORKESTERI z  Fínska. Orchester bol založený v roku 2006 a patrí medzi stredne veľké dychové orchestre,  tvorí ho 25 hráčov. Na svojich koncertoch spolupracujú s profesionálnymi hráčmi a spevákmi. V repertoári tohto orchestra sú skladby fínskych ľudových piesní, klasické  i  sakrálne skladby, ako aj skladby z filmov a hudby. Hoci počasie sa snažilo tento koncert zmariť, tóny hudby, ktoré sa niesli areálom záhrady zariadenia rozohnali mraky a  koncert sa vydaril. Všetky mamky v zariadení dostali hudobnú kyticu skladieb uvitú týmto orchestrom, ostatní prijímatelia sociálnej služby, ich rodinní príslušníci ako aj zamestnanci zariadenia spolu s nimi zažili krásny umelecký zážitok.