ARCUS

OSLAVA   ŽIVOTNÝCH    JUBILEÍ


Oslavy jubilantov organizujeme v našom zariadení pravidelne, aby sme zablahoželali prijímateľom sociálnej služby, ktorí v uplynulom štvrťroku oslavovali svoje životné jubileá. Úsmevy na tvárach oslávencov a veselú náladu prišli vykúzliť pani Malinová so študentami základnej umeleckej školy Márie Hemerkovej v Košiciach. Po slávnostnej časti pokračovalo stretnutie príjemným posedením pri občerstvení. Každý oslávenec si odniesol darček v podobe pozdravu, kvietka a dezertu. Opäť sme mali príležitosť prežiť s našimi prijímateľmi sociálnej služby nezabudnuteľné chvíle radosti