ARCUS

NAVŠTÍVILI SME KAŠTIEĽ V BETLIARI

 

           Slovensko je bohaté na kultúrne pamiatky. Nie je možné, aby sme videli všetky, ale môžeme sa pokúsiť navštíviť aspoň niektoré . 
      Posledný deň v máji 31.5.2016 sa naši prijímatelia sociálnej služby vybrali objavovať krásy kaštieľa Betliar. Počasie nám od rána prialo, kaštieľom nás sprevádzal mladý sprievodca, ktorý zodpovedal na všetky naše otázky. Zaujímavé bolo vidieť  interiér s galériou obrazov, hudobným a loveckým salónom, knižnicou, dobovým nábytkom a exotickými zbierkami.  Jednou z najväčších pozoruhodností  kaštieľa je ústredná knižnica. Uchováva vyše 14-tisíc zväzkov najmä teologických, historických, geografických a filozofických diel z 15. až 19. storočia, ktoré boli napísané v 6 rôznych jazykoch. Prehliadka bola náročná, nakoľko kaštieľ je viacpodlažný, ale seniori chceli prejsť všetkými miestnosťami. Po ukončení prehliadky kaštieľa Betliar sme si urobili obedňajšiu prestávku, posilnili sme sa a ďalej pokračovali prechádzkou nádherným parkom. Ten patrí k najkrajším anglickým parkom na Slovensku, kctorý bol v roku 1978 zapísaný do zoznamu významných historických záhrad sveta. Anglický park v Betliari má do svojej záhadnosti zakomponovanú hravú, vzrušujúcu objavnosť. Za každým stromom, v každom zákutí objavíme niečo nové, prekvapivé. Tak ako aj kaštieľ, ktorý sa akoby náhodne vynorí spoza veľkého košatého stromu vynárajú sa postupne pavilóny, cestičky, kaskády... Betliarsky park dáva a umocňuje pocit vznešenosti hostí, ktorí navštívia kaštieľ a na chvíľu sa ponoria do myšlienok, ktoré ich zanesú späť v čase o sto či dvesto rokov. Obraz parku dotvárajú aj vzácne cudzokrajné dreviny, či majestátne domáce duby a smreky. Najvzácnejšie stromy sú situované v bezprostrednej blízkosti kaštieľa, rastie tu najväčšia magnólia v strednej Európe, zelkova ostrolistá, katalpa, ginko dvojlaločné, či ľaliovník tulipánokvetý. Príjemne unavení, ale plný zážitkov sme sa vracali domov do zariadenia ARCUS. Na organizácii výletu sa podieľal sociálny a  zdravotný úsek, Občianske združenie príbuzných a priateľov zariadenia ARCUS Košice, ktoré prispelo finančnou čiastkou na dopravu a vstupné,   Samosprávnemu výboru obyvateľov, ktorí taktiež prispel finančnou čiastkou na úhradu vstupného. Všetkým ďakujeme a tešíme sa na ďalší spoločnývýlet.