ARCUS

ROZLÚČKA S NAŠIMI ABSOLVENTMI AKTIVIZAČNEJ ČINNOSTI   TRÉNINGU PAMÄTI  
ROK  2015 – 2016

 

Dňa 14.06.2016 sme v zariadení ARCUS- Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov Košice ukončili školský rok 2015-16 v aktivizačnej činnosti Tréning pamäti. S našimi absolventmi sme sa rozlúčili týmito slovami:

 „Tak ako sa školský rok začína príde čas keď sa musí aj ukončiť. Možno, že si poviete aké to bolo úžasne keď ste chodili do školy, boli ste mladí, plní elánu. Ostali spomienky, ktoré  Vám nikto nemôže vziať.  Spomienky, ktoré patria len a len Vám.  Veď akoby to bolo včera,  keď ste po prvý krát zavítali do lavíc Vašej školy. Boli ste prváci, v očiach ste mali strach a v nohách rýchlosť.  Prešli ste strednou  školou, niektorý z Vás aj vysokou školou. Možno, že si niektorí z Vás  povie prečo spomínam školské časy? V mojom veku mám opäť  chodiť do školy? Nebolo toho už v živote dosť?  Na naše veľké prekvapenie ste našu výzvu zúčastňovať sa aktivizačnej činnosti tréningu pamäti  prijali a počas celého školského roka sme sa spoločne každý utorok a štvrtok stretávali. Viem boli ste iní ako dnes. Na tvári Vám pribudli vrásky a každý z Vás si nesie na chrbte svoj kríž.  Možno lepší, možno horší,  ale nezľakli ste sa. A tak ako v mori, aj v našej triede sa striedali prílivy a odlivy šťastnejších i menej šťastných dní, no napriek tomu, alebo aj práve preto, sme sa neraz museli na seba spoľahnúť.  Začali sme si na seba zvykať. Za nami je rok  plných nových poznatkov, vedomostí či skúseností. Tak ako žiaci na školách aj vás čakajú letné prázdniny, no v septembri začíname zas.“

Po rozdaní 35 vysvedčení, sme spoločne s našimi prijímateľmi sociálnej služby slávnostne vyvesili tablo vo vstupnej hale nášho zariadenia.