ARCUS

 

ŠPORTOVÉ HRY PRIJÍMATEĽOV ZARIADENÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB


Dňa 7.9.2016 sa prijímatelia sociálnej služby nášho zariadenia zúčastnili športových hier pre klientov zariadení sociálnych služieb pod správou Košického samosprávneho kraja, ktoré sa aj tento rok konali v mestskom parku v Strážskom. Družstvo zariadenia reprezentovali p. Kaliáš, p. Franko a p. Dunajszký. Doprovod tvorili p. Kiššimon a p. Savina.  Po vrelom privítaní organizátorov, zaregistrovaní družstva a malom občerstvení, sa naplno rozbehli súťažné disciplíny, ktoré pozostávali z týchto disciplín: štafetový beh, beh cez prekážky, hokej bal, šípky, hod basketbalovou loptou na kôš, zloženie puzzle a preťahovanie sa lanom. Naše družstvo bojovalo z plných síl, no v konkurencii mladších a fyzicky zdatnejších účastníkov to žiaľ nestačilo na umiestnenie sa na popredných miestach. I tak zaznamenali veľký obdiv organizátorov aj účastníkov, za húževnatosť s akou sa naši seniori vrhali do súťaže aj v tak vysokom veku. IMG_1954Celé podujatie sprevádzal a moderoval známy slovenský zabávač a herec Jožo Pročko, ktorý svojimi vtipnými komentármi rozosmial každého z prítomných a vniesol príjemnú zábavu pri súťažení. Po chutnom obede nasledovalo vyhlásenie výsledkov, odovzdávanie cien víťazom a spoločná fotografia. Bez ceny neodišlo žiadne družstvo, diplom za účasť a drobnú vecnú výhru dostal každý účastník. Na záver bolo pripravené prekvapenie v podobe jazdy na koni, ukážky dravého sokola a iných zaujímavých zvierat. Po rozlúčení a poďakovaní sa naši seniori plní pozitívnych emócií vybrali naspäť domov a aj keď nevyhrali,  v každom z nich hrial dobrý pocit a heslo, že nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa. Športu zdar!