ARCUS

OSLAVA ŽIVOTNÝCH JUBILEÍ

 

Naše zariadenie pravidelne organizuje oslavu, aby sme spoločne zablahoželali jubilantom, ktorí v uplynulom štvrťroku oslávili svoje životné jubileá. O príjemnú náladu, ktorá vyčarila úsmev na tvári všetkým z nás, sa postaral p. Tóth, člen opery Štátneho divadla v Košiciach, za klavírneho doprovodu Mgr. Eriky Malinovej.IMG_2280 Po oficiálnej časti našej slávnosti stretnutie pokračovalo príjemným posedením pri dobrej kávičke a sladkých koláčikoch. Na záver pán riaditeľ zablahoželal všetkým oslávencom a obdaroval ich dezertom a kvietkom.

 

 

IMG_2282

 

IMG_2362