ARCUS

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

 

            Jeseň života si každoročne pripomíname v októbri ako mesiac úcty k starším. Žiaden iný mesiac v roku starobu nevystihuje lepšie. Človek žne plody svojho života a práce, ohýba sa pod ťarchou rokov ako stromy pod ťarchou plodov, v tvári sa mu zračí pestrosť prežitého. Má v sebe múdrosť a zrelosť skúsenosti. S radosťou a potešením sme pri tejto príležitosti pre prijímateľov sociálnej služby uskutočnili dňa 27.10.2016 malú slávnosť. Na začiatku slávnosti sa prihovoril seniorom starosta MČ Juh JUDr. Jaroslav Hlinka, ktorí prijímateľov sociálnej služby prišiel pri tejto príležitosti pozdraviť. Každému prijímateľovi sociálnej služby odovzdal p. starosta malú sladkosť. Účinkujúcimi v programe boli žiaci detskej ľudovej hudby pri ZŠ Bernolákova v Košiciach, tanečný súbor Diamant a akordeonista  p. Juraj Libera. Na záver slávnosti vystúpili prijímatelia sociálnej služby zariadenia ARCUS, ktorí pravidelne a radi  na muzikoterapii spievajú a pripravili si pre všetkých krátky hudobný vstup. Všetkým účinkujúcim, ktorí prispeli svojim programom patrí poďakovanie, pretože potešili oči a srdiečka prijímateľov sociálnej služby zariadenia ARCUS.