ARCUS

Výlet - Spiský Jeruzalem

V rámci programu Terra Incognita – Krajina nespoznaná, ktorý je súčasťou projektu EHMK Košice 2013, sa prijímatelia sociálnej služby zariadenia ARCUS - ŠZ a ZpS Skladná 4, Košice rozhodli dňa 16. mája 2013 navštíviť Spišskú Kapitulu a spoznať krásy "Spišského Jeruzalema". Obyvatelia zariadenia sa pri tejto príležitosti zúčastnili bohatého kultúrno - duchovného programu, ktorý pre návštevníkov Spišská Kapitula pripravila. Svoje nádherné zážitky prijímatelia sociálnej služby a zamestnanci zariadenia prezentovali aj v televíznom spote televízie TA3.

http://www.ta3.com/clanok/1019868/jeruzalem-najdete-aj-na-spisi.html