ARCUS

ZLATÝ SLÁVIK 2016

 

Dňa 8.11.2016 sme sa s našimi prijímateľmi sociálnej služby zúčastnili II. ročníka prehliadky v speve prijímateľov sociálnych služieb ,,Zlatý Slávik“, ktorú organizovalo zariadenie VIA LUX Barca, v kultúrnom dome v Košiciach - Barci. Všetkých prítomných privítali tóny cimbalovej skupiny z Levoče pod vedením pána Ladislava Lišovského, ktorí vytvorili atmosféru plnú dobrej nálady.
            Prehliadky sa zúčastnilo 11 zariadení Košického samosprávneho kraja, v ktorej si 17 finalisti spevom zmerali sily. Všetci zúčastnení mali jedno spoločné a to lásku k hudbe a chuť spievať.  Hudba a spev je to, čo je im veľmi blízke.  Súťažiaci neváhali vystúpiť na pódium a sálou sa niesol kolotoč krásnych ľudových, ale aj moderných piesní.             Zariadenie ARCUS reprezentovali v tejto súťaži dvaja súťažiaci prijímatelia, p. Agnesa Ňajrašová – klientka Zariadenia pre seniorov a p. Štefan Kaliáš - klient Špecializovaného zariadenia.
            V  závere tejto súťaže sa pani riaditeľka zariadenia VIA LUX - p. Ing. Nadežda Mudráková všetkým poďakovala za účasť, ktorej sa zúčastnilo väčší počet súťažiacich ako predchádzajúce roky. Poďakovala sa súťažiacim za odvahu predstúpiť pred obecenstvo a predviesť svoje spevácke výkony. Každý súťažiaci bol odmenený okrem bohatého potlesku divákov, aj sladkou odmenou, medailou  a diplomom.