ARCUS

NÁVŠTEVA FILHARMÓNIE

 

Dňa 9. februára 2017 sa  naši prijímateľmi sociálnej služby zúčastnili verejnej generálky večerného koncertu IMPRESIE S HARFOU, ktorá sa konala v Štátnej filharmónii Košice. V prvej polovici koncertu sa predstavila vynikajúca harfistka Ivana Boggerová, členka orchestra ŠfK, v ktorej podaní si vypočuli pôsobivý Koncert pre harfu a orchester rakúskeho skladateľa K. Dittersa von Dittersdorfa. Pod taktovkou šéfdirigenta Zbyňka Müllera zaznela aj Ravelova slávna Pavana za mŕtvu infantku a kultové symfonické skice Claudea Debussyho s názvom More. Debussy v skladbe zachytil svoje dojmy, nálady a asociácie súvisiace s morom od jeho ranného šumu až po búrku. Koncert v nich zanechal hlboký dojem. Dopoludnie si spríjemnili aj  malou prechádzkou naspäť do nášho zariadenia.