ARCUS

MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŽIEN

       Deň žien je už odpradávna dňom, kedy vzdávame úctu k ženám. Veď žena je manželkou, bez ktorej by život muža bol ako chlieb bez soli, je matkou, ktorá svojou láskou vychová z dieťaťa ľudskú bytosť a zároveň je pilierom domácnosti. Každá žena prináša šťastie, lásku a myšlienky, usmieva sa, keď sa cíti dobre aj zle. Žena je slovo, ktoré skrýva v sebe čarokrásnu, duchaplnosť i zmyselnosť.
ss

 

 

 

 

 

Naše prijímateľky sociálnej služby sme potešili slávnostným posedením s  kultúrnym programom 8.3.2017 v deň MDŽ.  Kyticou piesní, ktorú pre nich uvili sa predstavili  členovia speváckej skupiny ROZMARÍN z MČ Košice- západ, krásnym tancom ich potešila kolegyňa Slávka,  zmesou piesní doprevádzanou  hrou na harmonike a husliach sa prezentovali taktiež zamestnanci zariadenia p. Jaro a Juraj a nakoniec zazneli  hudobné skladby prezentované dvoma mladými hudobníkmi zoskupenia Luvenum z Poľova - hra na flautu Miriam Gurbaľová, doprevádzaná klavírnym doprovodom Michala Balogha. Každej prijímateľke sociálnej služby bol odovzdaný kvet k ich sviatku.

 

Dňa 13. 3. 2017 sa v Spoločenskom pavilóne v Košiciach konalo kultúrne  posedenie  ,,Z vďaky ženám“, ktoré organizoval primátor mesta Košice Richard Raši v spolupráci s Radou seniorov. Spoločenského stretnutia sa zúčastnili aj prijímatelia sociálnej služby nášho zariadenia. Takto si pripomenuli deň, na ktorý by sme nemali zabúdať, pretože je to sviatok všetkých žien. sSilu a jedinečnosť ženy, jej schopnosť riešiť problémy a tiež niesť  ťažké  bremená  vyzdvihol  vo svojom úvodnom  príhovore organizátor akcie Richard Raši. V úvode  kultúrneho programu zazneli slová z úryvku básne Marína od  Andreja  Sládkoviča v podaní Ľubomíra Pauloviča,  tóny  ľudovej hudby z Čane.  Záverom zazneli tóny nestarnúcich hitov, ktoré sálou zazneli v podaní Marcely Laiferovej.  Každá žena dostala kvietok a odchádzali sme veľkým umeleckým zážitkom.