ARCUS

TÝZDEŇ MOZGU

            Každý rok v marci spája Týždeň mozgu úsilie partnerských organizácií na celom svete k oslave mozgu pre ľudí všetkých vekových kategórií. V mnohých mestách sveta sa konajú aktivity zamerané na zvýšenie povedomia o ľudskom mozgu a udržaní jeho vitality. 
Hlavnou témou bol samozrejme mozog, jeho výkonnosť, fungovanie, mozgové ochorenia a spôsoby ich prevencie, fungovanie či zlyhávanie pamäti. Aj v našom zariadení sme realizovali viaceré aktivity  ako pre širokú verejnosť, tak pre prijímateľov sociálnej služby v zariadení ARCUS.
Dňa 14.3.2017  v podvečerných hodinách sme uskutočnili odbornú prednášku spojenú s ukážkou tréningu pamäti pre rodinu, priateľov a známych, ktorí sa starajú o ľudí s Alzheimerovou chorobou v primárnom prostredí. Hovorili sme hlavne o možnostiach, ako si zachovať mozog fit bez ohľadu na vek. Zisťovali sme tiež, či je možné udržiavať mozog v takej kondícii, aby bol v stálej pohotovosti. Realizovali sme krátky tréning pamäti a to  pamäťovými cvičeniami, lúštením rôznych hádaniek, slovných prešmyčiek.
Druhá aktivita sa uskutočnila dňa 16.3.2017 a to v poradí už piaty ročník odbornej prednášky zameranej na precvičenie mozgu. Uskutočnila sa pod záštitou  Strednej zdravotníckej školy na Kukučínovej ul. v Košiciach.  So študentmi SZŠ strávili prijímatelia sociálnej služby zariadenia pre seniorov príjemné dopoludnie. Druhá polovica stretnutia sa niesla v duchu krátkych inšpiratívnych cvičení zameraných na tréning pamäti, koncentrácie a pozornosti, ktoré si so záujmom vypracovali.

 

 

O deň neskôr  -  17.3.2017  sa uskutočnila ďalšia aktivita pre prijímateľov sociálnej služby Špecializovaného zariadenia pod názvom „Pohyblivé spomienky“. Seniori  precvičovali svoju pamäť  zážitkovou pohybovou aktivitou s prvkami reminiscencie a s využitím psychomotorických pomôcok. Toto dopoludnie sa im veľmi páčilo, radi si ho zopakujú a už teraz sa tešia na najbližšie stretnutie. Každý prijímateľ sociálnej služby na záver dostal Osvedčenie o absolvovaní tréningu pamäti.

 

s