ARCUS

Návšteva etnografického múzea HUMNO - 13.5.2013

Etnografické múzeum HUMNO sa nachádza na Cottbuskej ul.36, (sídlisko KVP) v Košiciach. Okrem histórie múzea a odborného výkladu, sme mali možnosť spoznať výrobné techniky a technológie, spôsob obživy a stravovania, bývania, odevnú kultúru a ľudovú výtvarnú kultúru obyvateľov východného Slovenska. Mnohé z vystavovaných predmetov a nástrojov dennej potreby našich predkov oslovili našich klientov, nakoľko ich sami veľmi dobre poznali osobne, z čias svojho života. Či už s nimi sami pracovali alebo sa s nimi stretli u svojich rodičov a starých rodičov. Návšteva múzea vyvolal u klientov neuveriteľné pocity, pekné spomienky a stretla sa s ich mimoriadnym ohlasom.