ARCUS

NÁVŠTEVA PLANETÁRIA

                      V rámci Medzinárodného dňa planetárií (16.3.) sme sa s prijímateľmi sociálnej služby nášho zariadenia rozhodli navštíviť Planetárium v Slovenskom technickom múzeu. Návštevu sme si naplánovali na deň 21. marca 2017. Celkovú atmosféru z návštevy chceme priblížiť hlavne pre tých, ktorí sa jej nemohli zúčastniť, preto sa musíme dostať do trocha odbornej problematiky fungovania planetária.
            Planetárium je špecializovaným zariadením, vybavené optickým prístrojom umiestneným uprostred kruhovej miestnosti o priemere 8 metrov, kde sa nad hlavami návštevníkov klenie biela pol guľová plocha, predstavujúca umelú oblohu. Predvádza hviezdnu oblohu, planéty, Slnko, Mesiac, neobyčajné úkazy a pohyby nebeských telies. Sú to vlastne dva diaprojektory, každý so 16 objektívmi, pomocou ktorých sa premieta určitý úsek oblohy. Jednotlivé obrazy do seba zapadajú a vytvárajú dokonalú ilúziu oblohy plnej hviezd. Dve projekčné hlavy umožňujú demonštrovať pohľad na nočnú oblohu zo severnej a južnej pologule Zeme. Pomocou prístroja je možné znázorniť javy viditeľné na oblohe voľným okom pri pohľade zo Zeme a to 5000 hviezd, Slnko, Mesiac, päť planét Slnečnej sústavy, niektoré viditeľné hmloviny, galaxie a Mliečnu dráhu.
            Toto všetko sme touto návštevou mali možnosť osobne zažiť.  Verte nám, ide o neopakovateľný zážitok.