ARCUS

NÁVŠTEVA ŠTÁTNEHO DIVADLA

                                 Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien dňa 10.3.2017 boli pozvaní prijímatelia sociálnej služby, poslankyňou Európskeho parlamentu p. Monikou Smolkovou, do Štátneho divadla v Košiciach na jednu z najúspešnejších operiet Noc v Benátkach od Johanna Straussa ml.. V príjemnej atmosfére si vychutnali dej čarokrásnej operety, ktorý sa odohráva v priebehu jednej noci, počas ktorej dôjde k niekoľkým milostným nedorozumeniam a  zámenám – to všetko v exotickom prostredí vyššej spoločnosti zabávajúcej sa na karnevale plnom masiek a bujarého veselia. Príbeh s množstvom neočakávaných situácií  všetkých v sále dobre pobavil, za čo účinkujúcich odmenili dlhotrvajúcim potleskom. Touto cestou ďakujeme p. Smolkovej a tešíme sa na ďalšie krásne predstavenie.