ARCUS

OSLAVA  15. VÝROČIA  ZALOŽENIA  TS  DIAMANT

                             Dňa 3.4.2017 sa v Kultúrno spoločenskom centre Južan konala oslava 15.výročia založenia úspešného tanečného súboru Diamant. Na tejto oslave sme boli s prijímateľmi sociálnej služby prítomní aj my. Za 15.rokov existencie toto umelecké teleso dokázalo nesmierne veľa. Naštudovali a nacvičili 15.choreografií a vystúpili viac než 300 krát doma i v zahraničí, získali množstvo ocenení. Nádherný bohatý program sa niesol v duchu tanca a spevu, ktorý im venovali v podobe daru tanečníci a speváci z celého mesta Košice. Prvú gratuláciu tanečnému súboru predniesol ich krstný otec – starosta MČ – Juh  JUDr. Jaroslav Hlinka a postupne sa pridávali ďalší predstavitelia mesta Košice. Ďakujeme za pozvanie a krásny program.  Tanečnému súboru Diamant zo srdca prajeme do ďalších rokov veľa zdravia a úspechov a tešíme sa na ďalšie vystúpenia, ktorými potešia našich seniorov v zariadení  Arcus na Skladnej 4.