ARCUS

DNI UKRAJINY V ARCUSE

                                 3. ročník Dní Ukrajiny 2017 priniesol do Košíc prezentáciu vzdialenejších oblastí Ukrajiny, hlavne jej strednej a juhovýchodnej časti a má slúžiť na to, aby aj v týchto stále ťažkých chvíľach pre Ukrajinu si Košičania uvedomili, že ide o krajinu, ktorá je naším susedom, krajinu, kde sú a žijú naši priatelia, kde je úžasná, vyspelá a bohatá história a kultúrna  činnosť. Pestrý program v dňoch 19.- 27.4.2017 zahŕňal kultúrny program ukrajinských súborov moderného tanca, súborov prezentujúcich národné tradície na Ukrajine, ukrajinskú módu, dizajn, výstavy.  Dňa 21.4.2017 na pôde  zariadenia ARCUS mohli prijímatelia sociálnej služby osobne  privítať  umelecké teleso – Národný amatérsky zbor KALINA z Novodnestrovska. Umenie a kultúra dokážu človeka duševne obohatiť a na chvíľu ho vo víre hudby, tanca a spevu preniesť do krajín blízkych, ale aj veľmi vzdialených. Srdečné poďakovanie patrí tomuto umeleckému telesu, ktorí  svojim vystúpením  potešili oči i srdcia seniorov a zanechali v nich krásny umelecký zážitok.