ARCUS

1. ročník súťaže odborných vedomostí a praktických zručností opatrovateľov a opatrovateliek zariadení sociálnych služieb KSK

    Dňa 15.6.2017  v areáli JASANIMA DSS v Rožňave sa  konal 1. ročník súťaže odborných vedomostí a praktických zručností opatrovateľov a opatrovateliek zariadení sociálnych služieb KSK.
dZo zariadenia ARCUS – ŠZ a ZpS sa tejto súťaže zúčastnili opatrovateľky :
Iveta Ferková
Slávka Kačmariková
Eva Jeňová
V silnej konkurencii   14-tich zúčastnených  družstiev  obsadili celkové vynikajúce 2. miesto.
Práca opatrovateľov v ZSS má  nezastupiteľné miesto, je to práca fyzicky a psychicky náročná.
Aj napriek tomu zúčastnené opatrovateľky túto prácu vykonávajú s láskou  a trpezlivosťou.
Ďakujeme   a  gratulujeme k dosiahnutému výsledku.
Mgr. Ružena Miňová – vedúca ZÚ – vedúca sestra