ARCUS

ŠPORTOM BEZ BARIÉR

                               Dňa 25.5.2017 sme sa zúčastnili športovej akcie s názvom Športom bez bariér, pre klientov zariadení sociálnych služieb pod záštitou mesta Košice a Rady seniorov. Cieľom akcie bolo poukázať, že aj ľudia v pokročilejšom veku, alebo i telesne postihnutí majú chuť žiť a nechcú byť pohodení na okraj spoločnosti, ale chcú dokázať, že aj v seniorskom veku sú stále schopní podať čo najlepší výkon a dokázať sebe i ostatným, že nepatria do ,,starého železa“.
Náš súťažný tím pozostával z pánov: p. Kmeca, p. Franka, p. Dunajszkého, p. Sterančáka a p. Báthoryho. Celú akciu technicky, materiálne i personálne zabezpečili všetky tri naše úseky: sociálny, technický i zdravotný, takže im patrí veľká vďaka.
Po príchode na miesto konania, t.j. T-Systems Športovo – zábavný areál na ulici Alejovej v Košiciach a po zaregistrovaní sa, sme absolvovali príhovor organizátorov s vysvetlením športových disciplín a ihneď sme sa pustili do súťaženia. Športové disciplíny boli nasledujúce: šípky, hod na plechovky, kop loptou na bránu, boccia, hod granátom do kruhov a vozičkári absolvovali aj preteky na okruhu. Počasie nám prialo, boli priam ideálne podmienky na čo najlepšie výkony a to sa aj odzrkadlilo na výsledkoch našich ,,zverencov”. V súťažnej disciplíne šípky sme dominantným spôsobom porazili všetkých a získali sme všetky tri medaily v zložení: zlato: p. Franko, striebro: p. Báthory, bronz: p. Kmec.
No nezaostali sme ani v ostatných disciplínach. Pán Franko vybojoval bronz v hode loptičkou na plechovky. Po vyhlásení výsledkov a ocenení víťazov nás čakalo prekvapenie v podobe medaily pre všetkých zúčastnených, či už športovcov, ktorí nevyhrali, ale i zamestnancov zariadení, ktorí pomáhali a doprevádzali svojich klientov. Takže všetci sme boli víťazmi, nikto nebol porazený, porazili sme však nudu a to bol hlavný cieľ celej akcie. Hýbať sa, športovať, nebyť len pasívnym prijímateľom svojho osudu, ale aj v jeseni života dokázať sebe i ostatným, že žijem a že tu som.

Športu zdar!