ARCUS

SKRYTÉ POKLADY MÚZEA

                               Dňa 2.6.2017 sa konala ďalšia potulka, ktorej sa zúčastnili naši seniori. Tentokrát spolu s turistickým sprievodcom pánom Milanom Kolcunom objavovali skryté poklady Východoslovenského múzea. I keď múzeum je verejne známe, ako aj jeho expozície, predsa sa v ňom nájdu i tajomstvá, ktoré pri bežnej návšteve nie je možné vidieť. V rámci potulky navštívili štyri múzejné objekty, resp. ich časti, ktoré nebývajú verejnosti bežne prístupné.
Mali možnosť vidieť bronzový poklad, či najväčšiu zbierku parazitov na Slovensku. Dostali sa aj do podzemia Domu remesiel, v ktorom im pracovníci Východoslovenského múzea ukázali jeho depozit plný vzácností.
Východoslovenské múzeum, kolíska košického múzejníctva sa hrdo stará o svoje zbierky, a neprestajne ich rozširuje a prezentuje – oficiálne už 145 rokov!