ARCUS

ZÁHRADNÝ KONCERT

                               V sobotu 3. júna 2017 sa, ako býva zvykom, v záhrade zariadenia ARCUS konal Záhradný koncert. Tohoročný koncert sme pripravili pre prijímateľov sociálnej služby, ako aj pre ich rodinných príslušníkov, známych a kolegov v spolupráci so Združením žien Slovenska – Klub Košice. Členky klubu, na čele s predsedníčkou p. Jarmilou Repčíkovou, priniesli pre prijímateľov sociálnej služby čerstvo upečené koláče. Prítomnosťou nás poctil aj starosta Mestskej časti Juh JUDr. Jaroslav Hlinka, ktorý sa nám, spolu s naším p. riaditeľom, prihovorili a poďakovali Mandolínovému súboru Rjabinuška z Trsteného pri Hornáde, ktorý vystúpil v našom programe. Súbor tvorí 12 členiek a vedúcou je pani učiteľka na dôchodku Irena Urbanová. Tento hudobný nástroj je rozšírený na juhu Balkánu a na východe – v Ukrajine a Rusku. Súbor Rjabinuška si pre nás pripravil piesne nielen z toho prostredia, ale aj české, moravské, goralské, maďarské, ba zahrali nám aj piesne sakrálne a operetné melódie. Spestrili nám slnečné sobotňajšie poobedie a priniesli krásny umelecký zážitok, za čo im touto cestou ďakujeme.