ARCUS

DOPOLUDNIE S POÉZIOU

                               V utorkové dopoludnie 06.6.2017 sa naši seniori mohli započúvať do krásnych básní a próz, ktoré si pre nich pripravili študenti Konzervatória na Timonovej ul. v Košiciach. Študenti hudobno – dramatického oddelenia pod vedením svojej profesorky p. Mgr. Marty Vilhanovej si pripravili pásmo próz a básní  - tie najkrajšie skvosty literatúry, popretkávané  hudobnými klavírnymi vstupmi. Literárne pásmo sa seniorom veľmi páčilo, o čom svedčil aj veľký potlesk na konci podujatia.