ARCUS

ZAPOJENIE SA DO GRANTOVÉHO PROGRAMU DÔVERA "POMÁHAME SENIOROM"

                                           Zariadenie ARCUS - ŠZ a ZpS sa v priebehu roku 2017 zapojilo do projektu POMÁHAME SENIOROM.  K spolupráci a zapojeniu sa do tohto projektu nás oslovili pedagógovia Strednej zdravotníckej školy Kukučínova 40 p. Mgr. Miriam Böszormenyiova,  PhDr. Alena Moudrá a PhDr. Denisa Šimko. Stredná zdravotnícka škola Kukučínova 40  bola podporená ako jediná v Košiciach, do projektu Nadácie pre deti Slovenska z grantového programu Dôvera,  v období od 12/ 2016  -  8/ 2017.  Tento projekt bol zameraný na zlepšenie podmienok v oblasti zdravia a zdravého života. Zariadenie ARCUS - ŠZ a ZpS so študenti SZŠ už dlhoročne spolupracujú. Študenti školy participujú na rôznych podujatiach zariadenia ako napr. prednášky uskutočnené študentmi v rámci Európskeho týždňa mozgu, účasťou na tréningoch pamäti, vykonávaním odbornej praxe v zariadení.
f            Študenti Strednej zdravotníckej školy Kukučínova 40, v rámci projektu Pomáhame seniorom  vytvorili pracovné zošity s aktivitami pre seniorov, navrhli realizácie vhodných ergoterapeutických činností na rozvoj resp. udržanie manuálnej zručnosti seniorov s rôznymi druhmi postihnutia či už fyzického alebo psychického. Navrhli doplnkové aktivity pre seniorov, ktoré sú zamerané na oblasť prevencie Alzheimerovej choroby, demencie. Prípravou týchto pracovných zošitov, prednášok a návrhov ergoterapeutických činností pre seniorov študenti podporili svoj sociálny a emociálny rozvoj, nakoľko dnešná doba má tendenciu prezentovať krásu, mladosť a zabúda na generáciu ich rodičov a starých rodičov. Populačné starnutie je zodpovednosťou všetkých - od vlády až po každého jedinca.
Ďakujeme za túto možnosť participovať s našimi prijímateľmi sociálnej služby pri príprave a realizácii tohto pracovného materiálu, ktorý budú prijímatelia sociálnej služby zariadenia  ARCUS využívať na aktivizačných činnostiach ako Tréning pamäti, rozvoj pracovných  zručností a pod.
f            Slávnostné odovzdanie tohto pracovného materiálu sa uskutočnilo dňa 28.6.2017 v zariadení ARCUS - ŠZ a ZpS za účasti pedagógov SZŠ, vedenia zariadenia  a  samotných prijímateľov sociálnej služby zariadenia ARCUS.

ds