ARCUS

ŠPORTOVÉ HRY
PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 2017

Stalo sa už akousi tradíciou, že zariadenie sociálnych služieb HARMONIA Strážske organizuje športové hry pre prijímateľov sociálnych služieb zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Aj tento už VI. ročník športových hier, ktorý sa uskutočnil 6. 9. 2017, sa niesol v duchu športového nasadenia, férovosti, radosti zo súťaženia a spoločného stretnutia.
Pozvanie prijalo 13 zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti KSK a ďalší pozvaní hostia. Športové hry zahájila vedúca odboru sociálnych vecí a zdravotníctva Úradu Košického samosprávneho kraja Ing. Zuzana Jusková. Trojčlenné družstvá jednotlivých zariadení súťažili v siedmych  disciplínach:

  1. bowling,
  2. hod do basketbalového koša,
  3. štafeta s fúrikom,
  4. streľba z vodnej pištole na cieľ,
  5. šípky,
  6. streľba florbalovou hokejkou na cieľ,
  7. prekážková dráha.

              Naše zariadenie za doprovodu p. riaditeľa Ing. Briškára, fyzioterapeutky p.Batkovičovej a p.Kiššimona reprezentovali p.Báthory, p.Franko, p.Kaliáš, a  p.Sterančák. V tvrdej konkurencii oveľa mladších a silnejších súperov obsadili naši seniori 7 miesto zo 13 súťažných tímov. Všetci súťažiaci boli odmenení za podané športové výkony drobnou pozornosťou, sladkou medailou a diplomom za účasť.
Súčasťou športových hier bolo milé prekvapenie v podobe mobilného planetária a ukážok práce policajtov s cvičeným psom. Ďalšou sprievodnou aktivitou športových hier bolo maľovanie na tvár a stánok zdravia, ktoré zabezpečila Stredná zdravotnícka škola v Michalovciach. Cieľom tohto podujatia bolo motto: „Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa“  a náš súťažný tím ukázal, že aj seniori majú dostatok síl a nepatria do starého železa. Športu zdar!