ARCUS

PETANGOVÝ TURNAJ

            Dňa 18.septembra 2017 sme sa s našimi seniormi zúčastnili na I. ročníku  petangového turnaja prijímateľov sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Usporiadateľom tohto turnaja bolo zariadenie  Domko - Domov sociálnych služieb, na ulici Park mládeže v Košiciach.
           Turnaja sa zúčastnilo 8 družstiev zo zariadení sociálnych služieb. Naše zariadenie na športovom dni  reprezentovali p.Kaliáš, p.Báthory, p.Kmec a p.Gajdoš. Aj napriek tomu, že tento šport v zariadení netrénujeme, našim seniorom sa veľmi dobre darilo.  Získali sme body, až sme sa dostali do boja o tretie alebo štvrté miesto. Bolo to veru napínavé. Družstvo s ktorým sme viedli boj o tieto miesta, bol pre nás veľmi silným súperom, no šťastie stálo na našej strane, získali sme o jeden bod viac a umiestnili sa na krásnom 3.mieste. Všetci sme sa tešili. Seniori  získali krásne ceny, pohár, sladkosti a medaile, ktoré sú pre naše družstvo veľmi vzácne.
            Zariadenie Domko pripravilo túto súťaž na úrovni, počasie bolo slnečné na objednávku, občerstvenie perfektné,  za čo im ďakujeme.  Dôležité je, že  všetci sme  spolu prežili krásny športový deň  a tešíme sa na II. ročník tejto netradičnej hry.