ARCUS

VÁM S VĎAKOU A LÁSKOU

V pondelkové popoludnie 25. septembra 2017 prijali naši seniori pozvanie primátora mesta Košice p. MUDR. Richarda Rašiho, ktorí v spolupráci s Radou seniorov mesta Košice pripravili pre seniorov Košíc  kultúrno - spoločenské podujatie pod názvom "Vám  s vďakou a láskou...". Podujatie sa uskutočnilo v Spoločenskom pavilóne pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.  Kultúrny program, v ktorom sa predstavil maďarský orchester spolu s umelcami potešil nielen prítomné dámy, ale aj všetkých hostí, ktorí si spoločne veselo zaspievali operetné árie. Zo stretnutia si prijímatelia sociálnej služby odniesli príjemný kultúrny zážitok.