ARCUS

TANCUJ SRDCOM

Sála Mestského úradu v Rožňave patrila minulý štvrtok 28.9.2017  tancu. Jasanima – Domov sociálnych služieb pripravila úvodný ročník tanečno-pohybovej súťaže „Tancuj srdcom“. Svoje tanečné umenia ukázalo 64 súťažiacich z trinástich zariadení, ktoré sú v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Výkony tanečníkov a tanečníc hodnotila odborná porota v zložení tanečný majster, rozhodca, zakladateľ tanečného klubu Sambed Július Schvarcz, folklorista Ján Lipták, etnomuzikologička Mária Hlaváčová, vedúca odboru sociálnych vecí a zdravotníctva KSK Zuzana Jusková a bývalý tanečník Peter Majovčík, ktorý je aj dlhoročným aktívnym dobrovoľníkom v Jasanime.  Súťažiacich v úvode privítal moderátor Stanislav Székely. Potom už parket patril len tancu.
Klienti zariadení sociálnych služieb predviedli tanečné vystúpenia rôznych žánrov i štýlov, spoločenské tance, folklór i moderné tance. Vedúci teda museli nejakým spôsobom pripraviť a ako sa hovorí ušiť choreografie na mieru tanečníkov. To je veľmi náročné, lebo keď niečo ušijete zle a si to oblečiete, tak v tom zle vyzeráte. Ide teda aj o to, aby sa klienti v týchto vystúpeniach cítili dobre, aby to bolo primerané ich fyzickým a mentálnym možnostiam. Toto sa splnilo a dodržalo. Názov Tancuj srdcom skutočne sedí, tanec je pohybové vyjadrenie hudby a súťažiaci to vyjadrili aj srdcom.
Zariadenie ARCUS prezentovalo na tejto súťaži tanečné družstvo v zložení: p. Lukáčová, p. Franko, p. Báthory a p. Kaliáš  s kovbojským tancom. Svoju choreografiu predviedli naozaj skvelo, za čo im vyslovujeme veľký obdiv.
Po úspechu úvodného ročníka by organizátori radi pokračovali aj na budúci rok, načo sa už odteraz tešíme.