ARCUS

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

Na znak vďaky a úcty  k starším sa konali v dňoch 09.10. a 21.10. 2017 kultúrne popoludnia, ktoré sme s radosťou a potešením pripravili pre našich prijímateľov sociálnej služby.
Dňa 9.10.2017 v rámci posedenia sa prihovoril seniorom primátor mesta Košice MUDr. Richard Raši, námestníčka primátora MUDr. Renáta Lenártová, poslanci Mestského zastupiteľstva p. Mgr. Renáta Šrámková a JUDr. Jaroslav Kaifer, ktorí prijímateľov sociálnej služby prišli pozdraviť. Každému prijímateľovi sociálnej služby odovzdali  malú sladkosť v podobe zákuska. Účinkujúcimi v tomto programe boli žiaci ZŠ na sGemerskej ul. v Košiciach, prijímatelia sociálnej služby zariadenia ARCUS s kovbojským tancom, ktorým sa prezentovali aj na tanečno s- pohybovej súťaži "Tancuj srdcom v Rožňave".
21.10.2017 so svojím programom sa predstavili členovia ženskej speváckej skupiny  Folklórneho súboru Košičan, ktorí rezkými piesňami rozospievali celú jedáleň a veru  poniektorých aj roztancovali. Seniorov prišiel pozdraviť v tento deň  aj starosta MČ Košice -Juh p. JUDr. Jaroslav Hlinka, ktorý priniesol pre každého prijímateľa sociálnej služby sladkosť v podobe čokolády a zákuska. Všetkým hosťom, účinkujúcim, ktorí prispeli k dôstojnej oslave Úcty k starším patrí poďakovanie. Svojou prítomnosťou, svojím programom potešili oči a srdiečka prijímateľov sociálnej služby zariadenia ARCUS.

 

 

 


ss

 

 

 

 

 

s
s

 

 

 

 

 

 

s