ARCUS

III. ROČNÍK PREHLIADKY V SPEVE " ZLATÝ SLÁVIK"

            Dňa 7.11.2017 sme sa s našimi prijímateľmi sociálnej služby zúčastnili III. ročníka prehliadky v speve prijímateľov sociálnych služieb ,,Zlatý Slávik“, ktorú organizovalo zariadenie VIA LUX Barca, v sále kultúrneho domu Košice - Šebastovce. Speváci z nášho zariadenia sa s radosťou pripravovali na tento významný deň. S nadšením spoločne vyberali piesne, ktorými sa na podujatí prezentovali. Spievanie prinieslo všetkým prítomným radosť, o čom nás presvedčilo nielen veľké zastúpenie zariadení Košického samosprávneho kraja, ale aj ich prejav na pódiu, ktorý bol odmenený veľkým potleskom. Všetci zúčastnení mali jedno spoločné a to lásku k hudbe a chuť spievať.  Hudba a spev je to, čo je im veľmi blízke.  Súťažiaci neváhali vystúpiť na pódium a sálou sa niesol kolotoč krásnych ľudových, ale aj moderných piesní. Zariadenie ARCUS reprezentovali v tejto súťaži dvaja súťažiaci prijímatelia, p. Helena Kalinová – klientka Zariadenia pre seniorov a p. Štefan Kaliáš - klient Špecializovaného zariadenia. Rady súťažiacich rozšírili  aj zariadenia Prešovského samosprávneho kraja – CSS Spišský Štvrtok a zariadenie Náruč z Prešova. Celá miestnosť žiarila šťastím, dobrou náladou a radostnou atmosférou. Do taktu hrala hudobná skupina LEVOČAN. Porotcovia mali veľmi ťažkú úlohu vybrať spomedzi súťažiacich víťaza, pretože všetky spevácke výkony boli výborné.
             V  závere tejto súťaže sa pani riaditeľka zariadenia VIA LUX - p. Ing. Nadežda Mudráková všetkým poďakovala za účasť, ktorej sa zúčastnilo väčší počet súťažiacich ako predchádzajúce roky. Poďakovala sa súťažiacim za odvahu predstúpiť pred obecenstvo a predviesť svoje spevácke výkony. Každý súťažiaci bol odmenený okrem bohatého potlesku divákov, aj sladkou odmenou, medailou  a diplomom. Tešíme sa na stretnutie o rok.