ARCUS

SÚŤAŽ V SPOLOČENSKEJ HRE BINGO

            Dňa  09.11.2017  sa uskutočnil v zariadení ARCUS ďalší  turnaj v spoločenskej hre Bingo. Tohto turnaja sa zúčastnilo 35 prijímateľov sociálnej služby obidvoch poskytovaných služieb. Hry boli napínavé, všetci zúčastnení hráči sa veľmi snažili získať a uhádnuť všetky čísla, preto sa museli poriadne sústrediť na hru. Určiť výhercov bolo ťažké, nakoľko sa všetkým darilo. Na treťom mieste sa umiestnila p. Helena Feňová, druhé miesto získala p. Mária Mihoková a na prvom mieste sa umiestnil p. Štefan Kaliáš. Sláva víťazom a česť porazeným. Všetci súťažiaci boli odmenení  malou sladkou pozornosťou.  Veríme, že aj v budúcnosti sa uskutoční takýto turnaj a už teraz sa naši prijímatelia sociálnej služby na turnaj  tešia.