ARCUS

OSLAVA ŽIVOTNÝCH JUBILEÍ

Okrúhle životné jubileá našich seniorov sme spolu oslávili dňa 24.11.2017 v spoločenskej miestnosti.  O príjemnú náladu, ktorá vyčarila úsmev na tvári všetkým z nás, sa postaral svojim spevom p. Ján Tóth, člen opery Štátneho divadla v Košiciach, za klavírneho doprovodu Mgr. Eriky Malinovej a hrou na husle  mladá talentovaná žiačka ZUŠ M. Hemerkovej - Juditka Gajdošová. Po oficiálnej časti našej slávnosti stretnutie pokračovalo príjemným posedením pri dobrej kávičke a sladkých koláčikoch. Na záver pán riaditeľ zablahoželal všetkým oslávencom a obdaroval ich dezertom a kvietkom.