ARCUS

ZDRAVOTNÍ KLAUNI V ARCUSE

            Zdravotní klauni sú známi najmä z nemocníc, kde prinášajú smiech chorým deťom. Nie každý vie, že klauni pravidelne navštevujú aj geriatrické oddelenia nemocníc, ale aj zariadenia pre seniorov, špecializované zariadenia. Práve pre seniorov má humor, ale aj ľudský kontakt, dotyk či objatie nesmierne veľký význam. Zdravotní klauni pracujúci so seniormi sú špeciálne vyškolení na túto prácu, poznajú znaky a úskalia diagnóz, často sa vyskytujúcich v tomto veku. Ku každému seniorovi pristupujú s úctou a empaticky, no zároveň sa snažia vytvárať vtipné situácie, lebo sú presvedčení, že humor je potrebný aj vo vyššom veku. Vedia, že humor lieči.
Návšteva Betky Babetky a pána Marhuľu dňa 9. februára 2018 v Arcuse  mala veľký úspech. Priniesli potešenie, radostnú náladu, humor, úsmevy na tvárach našich imobilných prijímateľov sociálnej služby ktorých navštívili na izbách, vzpruhu a hlboký emocionálny zážitok, ktorý sa vymyká z bežného rámca ich všedných dní.Vyvolali toľko pozitívnej energie, že vydržala aj po ich odchode. Patrí im naozaj veľké ĎAKUJEME.

x