ARCUS

FAŠIANGOVÁ ZÁBAVA V ARCUSE

          Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt fašiangy obrázky kreslené

Štvrtkové popoludnie 8.2.2018, pár dní pred Popolcovou stredou sa v zariadení ARCUS - ŠZ a ZpS nieslo v duchu fašiangových tradícií. V priestoroch veľkej spoločenskej miestnosti sa konala Fašiangová zábava. Celé dopoludnie sa nieslo v znamení intenzívnych príprav, radosti a zábavy. Prezentovalo sa 31 fašiangových masiek - Červená čiapočka a vlk, Náčelník sediaci býk, Perinbaba, Kazateľ, Zoro pomstiteľ, Princezná z Perzie, Piráti z Karibiku a mnoho ďalších boli obdivované nie len samotnými prijímateľmi sociálnej služby, ale aj rodinnými príslušníkmi a hosťami ako aj zamestnancami zariadenia, ktorí sa zábavy zúčastnili. Šikovné panie kuchárky pripravili chutné šišky, na ktorých si všetci pochutnávali. Samozrejme nechýbalo ani vyhodnotenie najkrajších a najoriginálnejších masiek, ktoré získali pekné odmeny. Zúčastneným prijímateľom sociálnej služby, ich rodinným príslušníkom ďakujeme za záujem, veľké poďakovanie patrí  všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii “Fašiangovej zábavy″ a prispeli k príjemne strávenému štvrtkovému popoludniu. Fašiangová zábava bola príjemným spestrením každodenného života seniorov žijúcich v zariadení ARCUS a zároveň zavŕšením radovánok pred vstupom do pôstneho predveľkonočného obdobia.  

c