ARCUS

NÁVŠTEVA ŠTÁTNEJ FILHARMÓNIE V KOŠICIACH

          

     Dňa 22.2.2018 sme sa s našimi prijímateľmi sociálnej služby zúčastnili Verejnej generálky v Štátnej filharmónii v Košiciach pod názvom „Príbehy ruskej duše“. Na tomto vystúpení sme sa zoznámili s tvorbou ruských skladateľov Alexandra Borodina a Modesta Petroviča Musorgského, členov tzv. Mocnej hŕstky.
     Musorgského dielo – piesne a tance smrti interpretoval jeden z najlepších českých barytonistov, držiteľ prestížnej ceny Thálie, Roman Janál. Štyri piesne cyklu spájal magický okamih zjavenia smrti v jej rôznych podobách a situáciách. Kontrastom k Musorgského piesňam smrti bola hudba, ktorá prúdila v Dvořákových Legendách. Prichádzala z krištáľových hĺbok viery a pokoja. Medzi životom a smrťou stál hrdina. Z obrazov heroického národného eposu a postáv staroruských legendárnych bohatierov vyrastajú Borodinove symfónie. Život, smrť, hrdinstvo – silné pojmy, o ktorých nám hudba dokáže povedať možno viac ako slová.
 Skladby ruských skladateľov na Verejnej generálke v Štátnej filharmónii v Košiciach nás veľmi zaujali a odchádzali sme s príjemným kultúrnym zážitkom.   

c