ARCUS

MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŽIEN

           ŽENA. Štyri písmenká, ktoré skrývajú mnoho. Nehu, krásu, radosť, šťastie, sny, budúcnosť, lásku. To všetko sa nám spája s jediným človekom. S milovanou ženou, ktorá teplom svojho láskavého srdca a milého slova sa vinie celým životom.
Je veľa krásnych prirovnaní, ktoré hovoria o tom, prečo sú ženy ženami, matky matkami. Prívlastky pracovitá, kamarátska, starostlivá, trpezlivá, obetavá, láskavá, milujúca, odpúšťajúca a oddaná, však nepatria len mamičkám, ale všetkým ženám. Také ste v očiach svojich detí verím, že aj v očiach vašich manželov, partnerov, či najbližšieho okolia.
Pri príležitosti vášho krásneho sviatku vám želám predovšetkým dobré zdravie. Aby ste v tento deň, ale aj v ďalších nastávajúcich dňoch vášho života, mali čo najmenej problémov, chvíľ bolesti a smútku. Aby vás pohoda, porozumenie a láska sprevádzali na každom kroku. Buďte aj naďalej šťastné, vnášajte teplo do svojich rodín, rozdávajte lásku a milý úsmev.
Šťastie sveta nech sprevádza Váš krok,
nech úsmev sídli na Vašich perách a to rok čo rok,
nech netrápi sa duša a nech pokojom si spí,
aby zdravie prekvitalo vo víre všedných dní.
 
Ku každému sviatku neodmysliteľne patrí kytica, ktorá  je vyjadrením vďaky za  lásku, starostlivosť a obetavosť. Kyticu piesní a tancov uvili a prišli našim oslávenkyniam odovzdať žiaci Základnej umeleckej školy na Jantárovej ul. pod vedením svojich pedagógov. Každej prijímateľke sociálnej služby bol odovzdaný kvet k ich sviatku.

x